Fertigmodell: DINGO 2 GE A3.3 PatSi mit FLW-200. Nato FTA